KOMA

     Uratowana przed schroniskiem!

Dziękujemy za adopcję, Koma ma teraz kochający dom!