Fundacja Straż Ochrony Zwierząt Radom

Podstawowym zadaniem fundacji jest interweniowanie w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub zaniedbywania ich. Fundacja prowadzi również akcje edukacyjne, aby uczulić społeczeństwo na cierpienie zwierząt, a wśród dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat kształtować świadomość współistnienia człowieka i zwierzęcia na zasadzie wzajemnego szacunku.

 

Straż Ochrony Zwierząt jest organizacją   społeczną. Tworzą   ją   ludzie w różnym wieku, którym nie jest obojętny los zwierząt krzywdzonych przez człowieka.

 

Fundacja Straż Ochrony Zwierząt nie jest organizacją   dochodową. Może pomagać zwierzętom jedynie dzięki darowiznom otrzymywanym od ludzi, którzy chcą   wspomóc trudną   walkę o lepszy byt zwierząt.

 

JEŻELI ZAUWAŻYSZ JAKIEKOLWIEK PRZEJAWY OKRUCIEŃSTWA I PRZEMOCY NA ZWIERZĘTACH, DZWOŃ:

508 050 011